Zásady ochrany osobných údajov

Súhlasím so spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov. Týmto udeľujem v zmysle článku 6 a článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti Done Deal s.r.o., Toskánska 10, Chorvátsky Grob, IČO: 54567734, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail a telefón za účelom kontaktovania klienta. Právny základ spracúvania osobných údajov je daný v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Recenzie spokojných klientov